Category: Alternative

9 Comments

Reply
User

Taurisar

Nov 21,  · En bild eller förväntan som egot skapt är aldrig verklig. Meningen med kärlek är att förstå enhet. Vi är alla lika andligen. Vi känner bara till kärlek andligen. Egot är en skapelse från vårt jordeliv och skapar bara illusion av separation. När du ser och hittar kärleken inom dig, finns det inget behov att söka utanför dig själv.
bioguitocapretapicaswallchinantduc.xyz. All Rights Reserved Theme by Guru Template